PRISER
Aflysning

Er du forhindret i at kunne møde til din aftale, så bedes du melde afbud
senest 24 timer før aftalen. Modtages afbud ikke rettidigt opkræves fuldt
honorar for behandlingen.

Normalbehandling


600,-

Første gang og udvidet behandling


1.150,-

Babybehandling

- Også første gang


600,-


Forsikringsselskaber som dækker osteopati helt eller delvist:

Dansk Sundhedssikring

PFA

Danica Pension

Sygeforsikringen Danmark

Bauta Forsikring

Lærerstandens Brandforsikring

RUNA Forsikring

Codan

Topdanmark

Tryg

Bupa


Det forholder sig dog således, at det ikke er alle forsikringspolicer hos de nævnte forsikringsselskaber, der omfatter dækning af osteopatisk behandling. For at være sikker på at få dækket nogle af dine omkostninger, bør du derfor altid kontakte dit forsikringsselskab inden behandlingens start.


Hvis dit forsikringsselskab ikke fremgår af listen, kan du kontakte dem og forhøre dig om, hvorvidt de eventuelt giver tilskud til, eller dækker dine behandlingsudgifter.


I øjeblikket maj 2020 dækker Sygeforsikringen Danmark gruppe 1, 2 og 5 med 133,- for en førstegangsbehandling og 88,- for efterfølgende behandlinger.

Addresse

Kontakt

Følg mig her:

Copyright © 2020 Malene Krause & Speak up! Agency